آخرین خبرها و آموزش های تکنولژی

آهنگ پیشواز رضا صادقی

نام پیشواز کد پیشواز
مرگ و زندگی ۳۳۱۱۳۶۸
نترس ۳۳۱۵۷۶۲
دوست دارم خدا ۳۳۱۵۷۶۳
ادعا ۳۳۱۵۷۶۴
عاشقتم ۳۳۱۵۷۶۵
کفش آهنی ۳۳۱۵۷۶۶
بخند ۳۳۱۵۷۶۷
حس خوب ۳۳۱۵۷۶۸
ولی نبو ۳۳۱۵۷۶۹
دروغ بگو ولی ۳۳۱۵۷۷۰
پیله ۳۳۱۵۷۷۱
آغوش تو ٣٣١١٠٢٣
بابای بارون ٣٣١۵۵٨
بغض ترانه ٣٣١۵۵٠
بغض چشمات ٣٣١۵۴٩
به تو مدیونم ٣٣١١٠٢۴
بی‌ خداحافظی ٣٣١۵۴٨
پیرهن مشکی ٣٣١۵۵۵
تو به شیرینی یک شب یلدا ۵۵١۶۶۴
چاره ای ندارم ٣٣١۵۵٩
خدا را چه دیدی ٣٣١١٣۶٧
خدا را دوست دارم ٣٣١۵۵٢
خونه ٣٣١۵۵٣
رویای دریا ۴۴١۴٣٠
شاهزاده ٣٣١١٣٧١
شاید یه فرصت دیگه ٣٣١۵۵۶
فکر تنهایی ۵۵١۴٧۴
قدرمو میدونی‌ یه روز ٣٣١۵۶٠
مرگ و زندگی ٣٣١١٣۶٨
عذاب من ۵۵١۴٧۵
ملکوت ٢٢١١٠٨٨
ممنونم ٣٣١۵۶١
می‌خوام تو رو ٣٣١١٠٢۵
نرو ٣٣١۵۵۴
نقطه سر خط ٣٣١١٣۶٩
وایسا دنیا ٣٣١۵٧٣
هیچ جا بندر نبو ٣٣١۵۵١
یکی‌ بود یکی‌ نبود ٣٣١١٠٢۶

کد آهنگ پیشواز سال ۱۳۹۰ از رضا صادقی

نام پیشواز کد پیشواز
دلیل بودن ۳۳۱۲۵۹۵
چراغها را خاموش کن ۳۳۱۲۵۹۴
دلم گفت ۳۳۱۲۵۹۶
دیگه مشکی نمی پوشم ۳۳۱۲۵۹۷
دروغ گفت ۳۳۱۲۵۹۸
حق با تو بود ۳۳۱۲۵۹۹
خرابم نکن ۳۳۱۲۶۰۱
جان دل بندری ۳۳۱۲۶۰۰
ایمان یار ۵۵۱۲۹۴۰
سرت سلامت ۳۳۱۲۶۰۳
خوب بد ۳۳۱۲۶۰۲
یادگاری ۳۳۱۲۶۰۵
زبون آسمون ۳۳۱۲۶۰۶
شیر خسته ۳۳۱۲۶۰۴

در حال بارگذاری