آخرین خبرها و آموزش های تکنولژی

کد آهنگ پیشواز فرهاد اسدی

                                     

نام پیشواز کد پیشواز
تصنیف زلف در هم   ۳۳۱۲۲۱۵
تصنیف سودازده ۳۳۱۲۲۱۴
تصنیف خموشانه   ۳۳۱۲۲۱۳
تصنیف آزاده ۳۳۱۲۲۱۲
ساز و آواز     ۳۳۱۲۲۱۱
ضریب همایون وتصنیف شاه جفا ۳۳۱۲۲۱۸
شاپرک ۳۳۱۲۲۱۰

در حال بارگذاری