آخرین خبرها و آموزش های تکنولژی

کدهای پیشواز ایرانسل مهدی مقدم

 کدهای پیشواز ایرانسل مهدی مقدم:

نام پیشواز کد پیشواز
خونسرد ٣٣١٢٧۴٨
دلم از تو میخونه ٣٣١٢٧۴٩
بگو چی‌ شده عزیزم ٣٣١٢٧۵٠
روی ابرِ پاره پاره ٣٣١٢٧۵١
دروغ نگو ٣٣١٢٧۴٧
میمیرم براش ۳۳۱۱۷۷۱
باس ٣٣١١٧۶۶
برای آخرین بار ٣٣١١٧۶۵
خیلی بد شد ٣٣١١٧٧٠
سردار عاشق ٣٣١٨١۵
سونامی ٣٣١١٧٧٣
سونامی قطعه ۲ ٣٣١١٧٧۴
شفاء ٣٣١١٧٧٢
عشق من ٣٣١١٧۶٧
عشق من باش ٣٣١١٧۶٩
عشق من قطعه ۲ ٣٣١١٧۶٨

در حال بارگذاری