آخرین خبرها و آموزش های تکنولژی

کد های پیشواز ایرانسل از حمید طالب زاده

نام پیشواز کد پیشواز
همه چی آرومه ۵۵۱۱۷۰۱
اشک دروغکی ۵۵۱۲۰۴۷
تولد دوباره ۵۵۱۲۰۵۲
چی بخونم ۵۵۱۲۵۱۷
چیکار کنم ۵۵۱۲۰۴۴
خواهش ۵۵۱۲۵۱۸
رمان ۵۵۱۲۵۲۰
ریشه ۵۵۱۲۰۵۱
ستاره ۵۵۱۲۵۱۹
سقف بارونی ۵۵۱۲۵۱۶
شعر همیشه ۵۵۱۲۵۱۴
گمشده من ۵۵۱۲۰۴۸
مغرور ۵۵۱۲۰۴۶
مگه نه ۵۵۱۱۷۰۳
ندای آسمونی ۵۵۱۲۰۴۹
هجرت ۵۵۱۲۵۱۵
همخونه ۵۵۱۲۰۵۰
همسر ۵۵۱۲۰۴۵
همه چی ارومه ۵۵۱۱۷۰۱
همه چی ارومه ۲ ۵۵۱۱۷۰۲
اشک دروغکی ۵۵۱۲۰۴۷
همسر۲ ۵۵۱۲۰۴۵
مغرور ۵۵۱۲۰۴۶
ندای آسمانی ۵۵۱۲۰۴۹
تولد دوباره ۵۵۱۲۰۵۲
چیکار کنم ۵۵۱۲۰۴۴
حضور گریه ۲۲۱۱۰۶۸
ریشه ۵۵۱۲۰۵۱
همخونه ۵۵۱۲۰۵۰

در حال بارگذاری